?

Log in

No account? Create an account
(no subject)
alximik3
да, я влюбчив. но я могу отличить влюбленность от готовности любить. или не могу.

ԱՀԱ ԵՎ ՎԵՐՋ
alximik3
хотя всякий конец это новое начало.далее будет видео, которое на мой взгляд совершенно.
и начиная с данного момента я теряю дар речи. приблизительно так, как люди перестают курить.
https://youtu.be/8da4IOyRUt4

(no subject)
alximik3
ну привет, ЖЖ

La grande bellezza
alximik3

La grande bellezza


La Bambola remix 2010
alximik3

Grace - You Don't Own Me
alximik3

(no subject)
alximik3
ujcgjlm otlhj jljhbk vtyz etlbytybtv/ z lf;t d fhvbb d hjnt ,sk jlby/ vtyz nfr b yfpsdfkb-cjklfn ghbphfn/ f d 'nj dhtvz d gjke dct njkmrj b vtxnfkb j, etlbytybb/ [jlz ,s vbyenre gj,snm d etlbytybb

(no subject)
alximik3

(no subject)
alximik3
j,fkltyyj? rjulf xedcndetim? xnj dk.,bkcz///////tot j,fkltyytq ? rjulf dk.,bdibcm? jpjpyftim? xnj cgjcj,ty////tot

(no subject)
alximik3